Wordpress .html uzantılı yazıları normal yazılara yönlendiren htaccess kodu

procry. com/yazi.html olan yazı sayfalarını procry. com/yazi/ olarak yönlendirir. html olanlarda kırık link olmayı engeller.

RewriteRule (.+)\.html?$ http://www.procry.com/$1/ [R=301,L]

Eğer https ise siteniz https:// yazarsınız. www yoksa www. kısmını silersiniz.

Aynı işlem, Nginx için aşağıdaki gibi yapılabilir.

rewrite ^(/.+).html$ $1 permanent;

Bağlantılar kalıcı olarak yönlendirilir.