Veri Madenciliği kategorisi hakkında

Faydalı olarak nitelendirilen bilgilerin depolanmasıyla birlikte bu verilerin çeşitli algoritmalar yardımıyla derlenerek yorumlanmasına yarayacak konuların bulunduğu yerdir.