Ubuntu'da Tek Satır Komutla Sunucuyu Güncellemek

Güncelleme için 3 komut var.
Ubuntu 16.04 lts, 18.04 lts vs tüm sürümlerde tek komut.
Tek satırda güncelleme için;
Öncelikle root değilsek root olalım;

sudo su -

Sonrasında;

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade

Üstteki komutu verince pembeli grili ekranda sorular sorar. Tamamında enter, enter deyip geçilebilir.
Bazı yerlerde bilmem kaç mb indirilecek der. y yazılır enterlenir.

İşlem bitince yeniden başlatalım.

reboot

Makina geri gelince gereksiz paket vs varsa onlarıda alttaki komutla temizledikmi işlem bitmiştir.

sudo apt-get autoremove