Plesk Sunucularda Log Rotation Ayarı

  1. Plesk admine gir.
  2. Tools & Settings > Server Settings kısmına gel.
  3. Yandaki ayarı aç: Force daily log rotation for all domains 2 gün 3 gün kaç günlük log saklanacaksa seç. Ben 3 gün dedim.

veya sshdan açma;

plesk bin settings -s logrotate_force=true
plesk bin settings -s logrotate_period=3

3 dediği 3 gün. 3 gün yap yeterli.

Şurdada bir kaynak var incelenebilir. Plesk resmi sitesinde.

Ayrıca anlık olarak error log vs birikmişse hemen logları temizletme için;

/usr/local/psa/bin/sw-engine-pleskrun /usr/local/psa/admin/plib/DailyMaintainance/script.php -f ExecuteStatistics

komutu verilir.