Linux Sunucularda Ssh'da Klasör Boyutu veya Dosya Boyutlarını Toplu Öğrenme Komutları

Klasör boyutu için;

du -sh /klasorunyolu

Belirli bir klasör ve alt klasörlerin boyutu için;

du -h --max-depth=1 /klasorunyolu

İçinde bulunulan klasör ve içindeki klasörlerin boyutları için;

du -h --max-depth=1

İçinde bulunulan klasörün toplam boyutu;

du -sh

Bir dizindeki tüm dosya veya klasörlerin boyutları;

du -sh *

Bir dizindeki resim, pdf veya farklı uzantılı dosyaların boyutları (Sona ne eklerseniz dosya uzantısı onları gösterir;

du -sh  *.png
veya
du -sh  *.gif
veya
du -sh  *.pdf