Hetzner Cloud Centos 7 için DHCP yerine Statik İp Tanımlama

Bu sorun çok uğraştırdı beni.

Centos 7 içindir.

Öncelikle:

nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg

dosyayı açarak otomatik olarak resolv.conf dosyasına yazdığı değeri engelliyoruz.

Dosya içine;

network:
  config: disabled

ekleyip Crtrl + X ve sonra Y ile kaydediyoruz.

Sonra

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

üstteki dosyayı nano ile açıyoruz ve içini bold yaptığım yere kendi ipnizi yazarak tekrar düzenliyoruz.

BOOTPROTO=static
DEVICE=eth0
DEFROUTE=yes
HWADDR=96:00:01:55:ce:3d
ONBOOT=yes
IPADDR=**sabitipadresiniz**
NETMASK=255.255.255.255
GATEWAY=172.31.1.1
DNS1=185.12.64.1
DNS2=185.12.64.2
TYPE=Ethernet
USERCTL=no

Sonra
alttaki 3 komutu çalıştırıyoruz sırasıyla.

cp /etc/host.conf /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
perl -pi -e s/multi\ on/172.31.1.1\\/32\ dev\ eth0\\ndefault\ via\ 172.31.1.1\ dev\ eth0/g /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0
service network restart

ipv6 kapatma ihtiyacımız varsa alttaki komutlada ipv 6 kapatıyoruz.

echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Hetzner Cloud Centos 7 için kullandığım resolv.conf alttadır.

nameserver 185.12.64.1
nameserver 185.12.64.2
nameserver 1.1.1.1