Ghost Ubuntu 18.04 LTS Docker ile Kurulumu

Son versiyon ghost v2 kurulumu:

docker run -d --name some-ghost -p 3001:2368 ghost

Wordpress’ten Ghost’a geçiş için v1 ghost kurulumu

docker run -d --name some-ghost -p 3001:2368 -v /path/to/ghost/blog:/var/lib/ghost/content ghost:1-alpine