Discourse Düşük Disk Alanı - Discourse Kullanılan Sunucuda Disk Alanını Temizleme

Discourse kurulumlarında belirli süre kullanımlardan sonra sunucu disk alanı eski imajlar yüzünden doluyor. Bu tarz durumla karşılaşıp karşılaşmadığınızı ve güncel disk alanı kullanımınızı;

df -h

ile sorgulayabiliriz. Gereğinden fazla kullanım varsa;
Öncelikle;

cd /var/discourse

ile discourse kurulu olan dizine geçiyoruz. Sonrasında sırası ile alttaki 3 komutu veriyoruz.

./launcher cleanup
apt-get autoclean
apt-get autoremove

3 adet uyarı geliyor ve y yani (yes) ile onaylıyoruz ve belirli süre beklemenin ardından temizliği bitiriyor.