Directadmin Panelde Tüm Mysql Tablolarını Toplu Onarma

Alt bölümdeki kodla sunucu üstünde yer alan tüm tabloları toplu olarak kontrol edip onarabiliriz.

mysqlcheck -uda_admin -p`grep "^passwd=" /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | cut -d= -f2` --auto-repair --optimize --all-databases