Directadmin Domainin Kullanıcı Adını Değiştirme

Directadmin’de domain kullanıcı adı ssh ile değiştirilebilir.

cd /usr/local/directadmin/scripts/

Dizine geçtikten sonra;

./change_username.sh eskiusername yeniusername