Cyberpanel Sunucuda Sunucu Ana İp Adresini Değiştirme

Cyberpanel sunucularda sunucu ana ip’si değiştirilince alt bölümdeki kısıma yeni ana ip girmek gerekiyor.

/etc/cyberpanel/machineIP

dosyasında ve alttaki dosyada düzenleme yapılıyor;

/etc/pure-ftpd/conf/ForcePassiveIP
nano /etc/cyberpanel/machineIP

ve

nano /etc/pure-ftpd/conf/ForcePassiveIP

komutuyla 2 dosya görüntülenir. Sonrasında yeni sunucu ana ipsini girerek;

CTRL + X ve ardından Y diyerek kaydedilir ve sshda reboot komutu verilerek sunucu yeniden başlatılır.

Son olarak hostname değişikliğide yaparak eksiksiz yapmak isterseniz sshda alttaki komutla güncel hostname görüntülenir;

hostname

mevcut hostnameyi Centos ve türevi işletim sistemlerinde değiştirmek içinde;

hostname yenihostnameburadaya

sonrasında reboot işlemi yapılır. Talep ederseniz 3 işlemide aynı anda yapıp tek reboot ile işlemi bitirebilirsiniz.

Not: Ubuntu 22.04 LTS için hostname değişiklik komutu;

sudo hostnamectl set-hostname yenihostnameburaya